Nedap Masterclass 2019

 • {{tag}}

Ben jij slim, ondernemend en zelfstandig genoeg? Ontdek het in de Nedap Masterclass.

Nedap ontwikkelt slimmere technologische toepassingen voor de uitdagingen van morgen. Denk aan het beschermen van de veiligheid en privacy van burgers overal ter wereld. Of de voedselbehoefte voor de steeds groeiende wereldbevolking. Met de toepassing van onze technologieën dragen we bij aan deze thema’s. En belangrijker: dit kun jij binnenkort ook doen.

Om ook in de toekomst een leidende positie te kunnen houden, zoeken we de slimste kandidaten van het land. Van analytici tot commerciële talenten en designers; echte talenten kunnen bij ons hun carrière een vliegende start geven. Lijkt dit je wat? Schrijf je nu in voor de Nedap Masterclass 2019.

Nedap-cultuur

Nedap werkt voor klanten wereldwijd aan bijzondere technologische toepassingen. Onze medewerkers vliegen geregeld uit naar klanten en Nedap-locaties over de wereld, met ons hoofdkantoor in Groenlo als ons kloppend hart. Als je binnenloopt bij ons futuristische pand voel je het direct: hier wordt gewerkt. Er heerst energie en concentratie, en dat zul je bij weinig andere bedrijven zo meemaken. Het succes van Nedap is gebaseerd op creativiteit, fundamenteel begrip van technologie en elektronica, en een zeer goede samenwerking met onze klanten. Bij ons werken technici, productontwikkelaars, sales managers, business developers, support medewerkers en marketeers. Vrijwel iedere Nedapper herkent zich in de woorden slim, zelfstandig en ondernemend. Het is een cultuur van doen en impact maken.

Wat ga je doen?

Neem je deel aan de Masterclass, dan mag je exact de no nonsense-cultuur verwachten die we omschrijven. Wij verwachten van jou dat je vanaf dag één slim, zelfstandig en ondernemend bent. De Masterclass is geen oppervlakkige kennismaking met een bedrijf uit de Achterhoek. Je wordt in drie dagen tijd ondergedompeld in de wereld van technologie, wereldwijd impact maken in razendsnel veranderende markten, en persoonlijk waarde toevoegen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Wij willen jou uitdagen om die uitdagingen samen met ons invulling te komen geven.

Denk jij dat je slim, zelfstandig en ondernemend genoeg bent? Meld je dan direct aan via de sollicitiatiebutton.

Wie zoeken we

 • WO-studenten in de laatste fase van hun studie of pas afgestudeerd.
 • Bij jou staan initiatief nemen, doorzettingsvermogen, persoonlijk ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid voorop. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen en het omzetten van ideeën in actie.
 • Bij Nedap telt niet zozeer wat je hebt gedaan, maar wat je kunt en wilt leren. Bij ons ontwikkel je je continu en doe je almaar nieuwe inzichten op. We verwachten een lerend vermogen, en dat is niet voor iedereen weggelegd.
 • Je hebt affiniteit met technologie en met strategie, innovatie, commercie of marketing.

Wat wordt een Nedapper geboden?

De Masterclass is een jaarlijks terugkerende business course voor de slimste, zelfstandigste en meest ondernemende masterstudenten van Nederland. Dit jaar vindt de Masterclass plaats op 15,16 en 17 mei 2019. Na een brede kennismaking met het bedrijf, onze mensen en de markten waarin we werken, toetsen we jouw lerend vermogen in cases en andere games. Is dat toereikend om met de top mee te komen? Dan loop jij misschien binnenkort wel met een contract op zak. De beste kandidaten maken immers kans op een baan bij één van de marktgroepen van Nedap.

En nu?

Meld je aan!
Meld je aan via de sollicitatiebutton!
Voor vragen kun je contact opnemen met Silke Oude Aarninkhof: silke.oudeaarninkhof@nedap.com.

Nedap Masterclass 2020

 • {{tag}}

Nedap Masterclass 2020

Are you smart, entrepreneurial and independent enough?

Consider protecting the safety and privacy of citizens around the world. Or the food requirement for the ever-growing world population. Nedap develops smarter technological applications for the challenges of tomorrow. We contribute to these themes by applying our technologies. And more important: you too could be doing this soon.

To be able to maintain a leading position in the future, we are looking for the smartest candidates in the country. From analysts to commercial talents and designers; real talents can give their career a jump start with us. Does this sound great to you? Register now for the Nedap Masterclass 2020.

Our Culture
The one thing that makes us unique is our diverse mix of people and cultures. We believe in the power of ideas and the energy of individual initiative, personal freedom and autonomy. Our technicians, product developers, sales managers, business developers, marketeers and support staff, they all recognize themselves in the words smart, independent and entrepreneurial. So when you walk into our futuristic building in Groenlo, you will feel it immediately: work is being done in an unique environment of both energy and concentration. Our success is based on creativity, a fundamental understanding of technology and electronics, and intensive collaboration with our customers. We work for clients worldwide and employees regularly fly out to customers and Nedap locations around the world, with our head office in Groenlo as our beating heart.

Your job as Nedap Masterclass 2020

If you participate in the Masterclass, you will experience the no-nonsense culture as we described. We expect you to be smart, independent and entrepreneurial from day one. The Masterclass is not a superficial introduction to a company from the Achterhoek. In three days you will be immersed in the world of technology, adding personal value to the societal challenges of tomorrow. We want to challenge you to help us meet those challenges.

Do you think you are smart, independent and entrepreneurial enough? Sign up now by sending us your CV and motivational letter.

Required experience and skills as Nedap Masterclass 2020

3Master students in the final phase of their study or recently graduated;

 • Taking ownership, resilience and personal leadership as core values. Which means having a strong sense of responsibility and converting your ideas into actions;
 • At Nedap it doesn’t matter what you have accomplished, we care about what you can and want to learn. You will be constantly developing and gaining new insights. We expect you are capable to learn, something that is not for everyone;
 • You speak and understand both Dutch and English;
 • You are interested in technology, strategy, innovation, commercialism or marketing.

What is offered to a Masterclasser?
The Masterclass is an annual business course for the smartest, most independent and most enterprising master students in the Netherlands. This year’s Masterclass takes place on the 13th, 14th and 15th of May 2020. After a broad introduction to the company, our people and the markets in which we work, you’re learning capacity will be tested with cases and games. Is that enough to keep up with the top? After all, the best candidates get a chance to win a job at one of the Nedap market groups.

About Nedap

We are Nedap: a tech company with people knowledge. We’re located on a fantastic campus in Groenlo, where more than 700 specialists in fields such as design, engineering, software development, finance, HRM, project management, marketing and sales are working on the development of new technology. Technology that helps people be more productive and successful in their work.

Application procedure

Sign up before the 20th of April!

For questions you can contact Silke Oude Aarninkhof: silke.oudeaarninkhof@nedap.com.

Student Job Data Migration Specialist

 • {{tag}}

Are you looking for a nice side job or do you want to earn some extra money during your gap year? Nedap is looking for a student for a period of 6-12 months who will work on analyzing and merging data from our various ERP systems. Consistent and reliable data is a prerequisite for taking information provision to a higher level in the coming years. To achieve this we are looking for a passionate professional who will help us. Are you up for this challenge? Then we are looking for you!

Your job as Student Job Data Migration Specialist

You will work in a small project team of 3-5 people in Groenlo. Nedap has an informal working atmosphere which makes it easy to make contact with people from different departments and positions. You will be in contact with colleagues from the decentralized finance teams, the IT department, and colleagues in the various business units. In terms of content, you will be guided iteratively by various members of the project team so that you can take on tasks hands-on and independently.

You will mainly focus on the following tasks:

 • Extracting and comparing ERP data from business units and between different business units;
 • Analyzing data, mapping, making it consistent and merging it into one master data entity;
 • On the basis of the results, determine, set out and follow up actions with different stakeholders.

Required experience and skills as Student Job Data Migration Specialist

A candidate who recognizes themselves in the following:

 • Available from September or October onwards;
 • 4 to 5 days a week at our head office in Groenlo;
 • A minimum of HBO work and thinking level;
 • Affinity with data analysis, data migration processes and ETL processes;
 • Knowledge of MS Dynamics Navision is preferred;
 • Accurate and structured working is your second nature;
 • Socially skilled, you can easily approach colleagues and ask the right questions;
 • Hands-on, independent and persevering.

Application procedure 

 Curious? Apply via our website or contact our Campus Recruiter Silke Oude Aarninkhof.

Student job Technical Documentation

 • {{tag}}

Are you looking for a nice side job or do you want to earn some extra money during your gap year? Our business unit Identification Systems is looking for a student. You will contribute to the updating process of product documentation. Think for example of packaging specifications. When your job is completed, external parties will soon be able to produce the products exactly as they were conceived and designed by our developers.

Nedap Identification Systems' readers, transponders and sensors optimize, monitor and control the movements of millions of vehicles and people around the world on a daily basis. Nedap's technology is used in all kinds of areas. For example, to guarantee a safe, fast and comfortable flow of vehicles and people at airports, harbors or office buildings. As a working student, you can contribute to solving these social problems.

Your job as Student job Technical Documentation

You will work for a close-knit business unit of around 30 experts in Groenlo, so there is an informal atmosphere and it is easy to make contact with everyone. During your work, you will mainly have contact with the development department. In the starting period, you can expect substantive guidance so that you can quickly pick up your tasks independently.

You will mainly focus on the following tasks:

 • Comparing information with reality according to a step-by-step plan. This will mainly have an administrative focus;
 • Clarifying and adjusting drawings in SolidWorks;
 • Creating packaging instructions. You can think of a document with a photo and explanation per step;
 • Observing at Smart, the production location. Then test the process on the basis of documentation, correcting differences in the documents.

All your tasks are mainly focused on clarifying the documentation and adjusting it where necessary. You will not be involved in design or development work during this period.

Required experience and skills as Student job Technical Documentation

A candidate who recognizes themselves in the following:

 • Available from September or October for about 2 to 3 months;
 • Available 4 to 5 days a week;
 • HBO work and thinking level;
 • Technical affinity;
 • Working structured and precise is your second nature;
 • Experience with the PLM system or able to master it quickly;
 • Basic knowledge of Solidworks is preferable;
 • Social skills, you easily step up to someone and ask the right questions;
 • You are a real go-getter;
 • You are able to carry out your work at our head office in Groenlo.

Application procedure 

 Curious? Apply via our website or contact our Campus Recruiter Silke Oude Aarninkhof.

{{notify.title}}